Bestuurs- en stafbureau

Stichting Respont heeft aan de Edisonweg te Vlissingen een bestuurs- en stafkantoor. Op het bestuurs- en stafkantoor werken de volgende medewerkers:

 

Dhr. Th. J. Hut

Voorzitter college van bestuur

info@respont.nl


 

 

 


 

Mw. Janet Meliefste

Secretaresse college van bestuur

JMeliefste@respont.nl

 

0.7 wtf 

 

 


 

Mw. Wendy Mertens-Kole

Algemeen beleidsmedewerker

WMertens@respont.nl

 

0.7 wtf 

 


Dhr. Theo de Smet

Stafmedewerker financiën

Tsmet@respont.nl

 

 0.8 wtf

 


 

Mw. Cindy de Klerk

Auditleider interne audits

C.deKlerk@qwestor.nl

 

 0.2 wtf

 


 

Mw. Dinemarie Vreeke (vervanger Anja Balkenende)

Administratief medewerker ziekteverzuim

DVreeke@respont.nl

 

 0.28 wtf


 

 

Mw. Marcol de Klerk

Administratief medewerker financiën

MKlerk@respont.nl

 

0.11 wtf

 


 

Mw. Coby Koole

Gedragswetenschapper

c.koole@prodewissel.nl

 

0.15 wtf


 

Mw. Jaschenka Nuijten

Beleidsmedewerker HRM

JNuijten@respont.nl


0,7 wtf