Vacatures

Voor alle vacatures geldt: sollicitaties met cv richten aan het mailadres genoemd bij 'contactgegevens' op de website van de betreffende school. Sollicitaties dienen uiterlijk 23 juni a.s. binnen te zijn.


VSO De Argo (Terneuzen)

De Argo is een school in Zeeuws-Vlaanderen, die onderwijs verzorgt aan zeer moeilijk opvoedbare leerlingen. Wij zoeken:


 • Gedragswetenschapper A (0,5 fte)

 • Leerkracht LB (2,0 fte)

i.v.m. zwangerschapsvervanging, start na de zomervakantie (1,0 fte) en start na de herfstvakantie (1,0 fte).

 

Onze toekomstige collega’s zijn in het bezit van een PABO-diploma en zijn bereid een aanvullende opleiding te volgen.

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Jan Heijstek (directeur), telefonisch te bereiken op nummer 06-51842701.

 


 

OdyZee (Goes / Middelburg)

Odyzee is een REC-4 school voor so en vso en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het so werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het vso werken we toe naar staatsexamens op vmbo-b, -t en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

 

 • Leerkracht LB (1,0 fte)

Voor het vso/ REstart. Deze leerkracht geeft alle vakken op vmbo-t en havo-niveau.

 

Wat vragen wij:

 • een betrokken leerkracht/collega;
 • een flexibele instelling;
 • iemand die wil meedenken/praten en meedoen;

 

 • kennis over en ervaring met leerlingen met autisme; affiniteit met psychiatrische problematiek;
 • een PABO-diploma met aanvullende  opleidingen, zoals Master SEN, Speciaal Onderwijs of Remedial Teacher.

 

Wat bieden wij:

 • goede sfeer in een actief team;
 • goede begeleiding en coaching;
 • professionele cultuur;
 • een school volop in ontwikkeling.

 

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Tonia de Groene (directeur), telefonisch te bereiken op 0113-267900 of per mail: degroene@odyzee.nl.

 

 


Het Springtij (Middelburg)

Het Springtij is een SBO school die samen met SO Keurhove en SO Klimopschool, en met Juvent, Kentalis en KOW toewerkt naar de vorming van een IKC+. Wij zijn voor komend schooljaar op zoek naar:

 

 • Leerkracht LB (0,4-1,0 fte)

voor een bovenbouwgroep i.v.m. een tijdelijke vacature voor de duur van één schooljaar. De voorkeur gaat uit naar een fulltimer; eventueel kan het een duo-baan zijn voor één schooljaar, die in de periode van 23 nov. 2017 tot ongeveer maart 2018 uitgebreid kan worden naar fulltime.

 

 • Leerkracht LB (0,4-1,0 fte)

voor een onderbouwgroep i.v.m. ziektevervanging, waarschijnlijk tot de kerstvakantie. De voorkeur gaat uit naar een fulltimer.

 

Wat vragen wij:

 • in het bezit van PABO-diploma,
 • voorkeur voor een afgeronde opleiding Master (S)EN (gedrag)
 • flexibele werkhouding t.a.v.  kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen;
 • goed in staat tot het aanbieden van leerstof op meerdere niveaus;
 • het kunnen bieden van een duidelijke structuur;
 • goed kunnen samenwerken met de onderwijsassistent (OB) en verdere naaste collega’s;
 • positief kunnen omgaan en samenwerken met ouder(s)/ verzorger(s) ;
 • groot relativeringsvermogen is van belang;

 

 


Keurhove (Middelburg)

Keurhove is een school voor leerlingen van 4-12 (13) jaar die zich niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen in het (speciaal) basisonderwijs.
Veel leerlingen hebben leer- en/of  gedragsproblemen. 
We werken met co-teaching (twee leerkrachten voor één groep).

We zijn op zoek naar:


 • Leerkracht LB (1,0 fte)

vanwege vertrek van een van onze collega’s.

 

 • Leerkracht LB (1,0 fte)

vanwege zwangerschaps- en ouderschapsvervanging.

Wij zoeken een collega die:

 • een volledige onderwijsbevoegdheid (PABO) heeft;
 • fulltime wil werken;
 • affiniteit met de doelgroep bezit;
 • in een team kan werken;
 • stevig in zijn/haar schoenen staat.

 

Wij bieden:

 • een enthousiast, betrokken en gezellig team;
 • een boeiende baan in een zeer uitdagende werkomgeving;
 • goede begeleiding en coaching;
 • arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.


Nadere informatie: Peter van Buuren (directeur)
tel: 0118-674573 en/of  www.keurhove.nl.

 


SBO De Veste (Tholen)

De Veste is een kleine SBO school op Tholen, waar ook een SO-school gevestigd is (peuter-kleuterplusgroep). De Veste is vanwege het vertrek van een van de collega’s op zoek naar een

 

 • Onderwijsassistent (0,25 fte)

 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Theo Quaak (directeur), telefonisch te bereiken op nummer 06-20021076 of met Harma Pekelsma via 0166-602284.De Vliethoeve (Kortgene)

De Vliethoeve-school is een vso-school voor leerlingen die tijdelijk wonen op de gesloten instelling voor jeugdzorg De Vliethoeve. Onze doelgroep, 12-18 jaar, is uit huis geplaatst op basis van een gesloten machtiging. Er is diversiteit in leeftijd en niveau, en een gemiddelde verblijfsduur van 6 maanden. We bieden de uitstroom-profielen arbeid, arbeidgelijkende dagbesteding, vmbo-basis en maatwerktrajecten in samenwerking met stamschool. Toekomstvisie is een nauwe samenwerking met de Campuspartners Juzt en Juvent, waarbij ondersteuning wordt geboden in een dagprogramma gebaseerd op een 47-weeks onderwijsaanbod. De samenwerking reikt verder dan alleen het aanbieden van onderwijs. Wij zijn op zoek naar:


 • Vakleerkracht (0,4 fte)

voor de lessen bewegingsonderwijs voor de duur van één jaar.


Wat vragen wij:

Van de kandidaten verwachten wij de juiste bevoegdheden, een positieve pedagogische grondhouding, een zeer flexibele instelling o.a. i.v.m. 47-weeks onderwijsaanbod, liefst ervaring in de (discipline-overschrijdende) samenwerking met ketenpartners in de open en gesloten jeugdzorg (leerkrachten), in staat om in samenwerking met het team een passend sportaanbod te creëren en bekendheid met de doelgroep. Verder een rustige instelling en gevoel voor humor.


Wat bieden wij:

 • eigen verantwoordelijkheid binnen een gemotiveerd team en de kans om je verder te ontwikkelen in een best-practice model voor een onderwijs-zorg Campus;
 • persoonlijke groei binnen een klein team door middel van in- en externe trainingen, intervisie en collegiale consultatie op basis van een POP.

Voor informatie over de functies kun je terecht bij Jan Labée, directeur, tel. 06-27141247.

 


De Tweern (Goes)

De Tweern is een sbo-school die hard op weg is naar het vormen van een IKC+. Wij zijn op zoek naar:

 

 • Leerkracht LB (0,6 fte)

i.v.m. zwangerschapsvervanging tot medio december.

 

Wat vragen wij:

 • in het bezit van PABO-diploma;
 • voorkeur voor een afgeronde opleiding Master (S)EN;
 • zowel didactisch als pedagogisch onderlegd;
 • enthousiaste oppakker van binnen- en buitenschoolse activiteiten;
 • affiniteit met het thematisch werken (OGO) is een voorwaarde;
 • aan te tonen kennis van, en/ of ervaring met fors uiteenlopende ontwikkelingsverschillen van kinderen;
 • flexibele werkhouding t.a.v. kinderen met sterk uiteenlopende ontwikkelingsproblemen;
 • goed kunnen samenwerken met (naaste) collega’s;
 • positief kunnen omgaan en samenwerken met ouders/ verzorgers; 
 • relativeringsvermogen dient groot te zijn;
 • voorkeur voor een fulltime bezetting;
 • bereid zijn  tot verdere scholing.

 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Theo Quaak (directeur), telefonisch te bereiken op nummer 06-20021076.