Vacatures


Praktijkschool De Wissel te Goes zoekt


een leerkracht LB 0.7 FTE: per z.s.m., in ieder geval tot de zomervakantie


Inhoud:

 1. 0,3 FTE coach voor coachgroep  (maandag-, woensdag-, vrijdagmorgen)

 2. 0,1 FTE begeleiding in de entreegroep (donderdagmorgen)

 3. 0,1 FTE vakdocent techniek op dinsdagmiddag

 4. 0,1 FTE vakdocent ouderenzorg (maandagmiddag)

 5. 0,1 FTE stagebegeleider (dinsdagmorgen)


De Wissel is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met het leren van theorie maar wel beschikken over praktische vaardigheden.

Met de naam “De Wissel” willen wij duidelijk maken dat we er naar streven om de schakel naar de beroepspraktijk te zijn voor onze leerlingen.

 

Wij zoeken een collega die:

 • Oog heeft voor sociaal/emotionele problematiek

 • Praktisch ingesteld is

 • Flexibel is en kan relativeren

 • Coachende vaardigheden heeft

 • Zelfstandig kan werken

 • Kan samenwerken met ondersteunende instanties binnen en buiten de school

 • Goede contacten met ouders kan onderhouden

 • Houdt van uitdagingen in verband met nieuwe werkwijze (Big Picture Learning)

 • Voorkeur heeft voor oudere leerlingen (12 t/m 18 jaar)

 • Bij voorkeur Master Sen heeft


Wij bieden:

 • Een plezierige werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief

 • Wij bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling via scholing

 • Een gemotiveerd divers team dat bereid is om elkaar te ondersteunen

 • Een boeiende baan in een uitdagende werkomgeving

 • Een school die volop in ontwikkeling is

 • De mogelijkheid om echt maatwerk te creëren voor leerlingen

 • De rechtspositionele voorwaarden conform de CAO-VO


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr.  Jelle Gernler, directeur De Wissel  (06-51841501)

U kunt uw sollicitatie vóór 19 december 2017 sturen naar:

De Wissel, praktijkschool t.a.v. Jelle Gernler, Bergweg 8, 4461 NB Goes. Of via j.gernler@prodewissel.nl


Het bestuur van Stichting Respont vraagt voor het Asteria College in Middelburg een

leerkracht LB 0.8 FTE


Asteria College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen (voorheen cluster 4). Via een gericht theoretisch- , en praktisch- en zorgaanbod trachten wij onze leerlingen voor te bereiden op de stap naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding. De organisatie Asteria is volop in ontwikkeling en wederopbouw, zowel op personeel als inhoudelijk vlak en werkt toe naar een gebouwenfusie met VSO Klimopschool om gezamenlijk VSO Walcheren in te richten. VSO Walcheren wordt een arbeidstrainingscentrum gericht op uitstroom naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding. 

 

Onze nieuwe collega geeft les aan bovenbouwleerlingen (15, 16 en 17 jarigen), is in staat stages te organiseren en begeleiden, kan waar nodig en mogelijk collega's bijstaan en ondersteunen.

 

Wij zoeken een collega die:

 • oog en begrip heeft voor de problematiek van de doelgroep

 • praktisch en flexibel ingesteld is

 • beschikt over een dosis humor en  relativeringsvermogen

 • kan coachen

 • zelfstandig kan werken en toch een teamspeler is

 • stevig in de schoenen staat

 • bij voorkeur Master Sen gericht op gedrag heeft voltooid/wil gaan volgen


Wij bieden:

 • een sterk veranderende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief

 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling via scholing

 • een divers team dat bereid is om elkaar te ondersteunen

 • een boeiende en intensieve baan in een uitdagende werkomgeving

 • een school die volop in ontwikkeling is

 • de mogelijkheid om echt maatwerk te creëren voor leerlingen

 •  rechtspositionele voorwaarden conform de CAO-PO


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr.  Ilja de Bree, adjunct-directeur Asteria College 0118-633332


U kunt uw sollicitatie vóór 22 december 2017 sturen naar:

Asteria College,  t.a.v. Ilja de Bree, Korczakstraat 1, 4335 ER Middelburg. Of via i.bree@respont.nl

Het bestuur van de Stichting Respont

vraagt voor

Acreon

een leerkracht LB  

0,7 fte (3,5 dagen per z.s.m.) in ieder geval tot aan de zomervakantie

 

Acreon is een onderwijs zorgvoorziening en biedt onderwijs en dagbehandeling aan leerplichtige jongeren. Jongeren die vanwege problemen binnen hun verschillende leefgebieden niet meer naar school gaan of niet meer terecht kunnen in het (speciaal)onderwijs. Acreon maakt jongeren opnieuw schoolrijp en werkt toe naar uitstroom van jongeren richting vervolg onderwijs.

Acreon zorgt ervoor dat onderwijs mogelijk wordt.

 

Taken:

Uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen:

- ontwikkelt een leertraject/leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling;

- brengt bij de leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat je zelf een probleem aankunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt) tot ontwikkeling;

- geeft gedurende een schooljaar les aan (groepen) leerlingen op basis van een planmatige, specialistische manier van begeleiden;

- creëert de randvoorwaarden voor een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;

- diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, stelt mede handelingsplannen op en onderhoudt hiertoe de externe contacten.

-het aanleren van sociale vaardigheden  en studievaardigheden

-In de ochtenduren worden de theorielessen verzorgt aan de leerlingen in fase 1 en 2. De middagen zullen op basis van affiniteit en behoeften van de leerlingen met andere lessen worden ingevuld

 

 Onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en organisatie:

- levert bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma’s;

- levert bijdragen aan het formuleren van leer- en opvoedingsdoelen van de school;

 

Functie-eisen:

 • een volledige onderwijsbevoegdheid (PABO), liefst aangevuld met een Master SEN
 • ervaring, kennis, kundigheid en affiniteit met de doelgroep,
 • flexibiliteit, standvastigheid en humor,
 • stevig in je schoenen staan.

 

Wij bieden:

 • een boeiende baan in een uitdagende werkomgeving,
 • goede begeleiding en coaching,
 • scholingsmogelijkheden,
 • een school die volop in ontwikkeling is,
 • Een enthousiast en leergierig team
 • De mogelijkheid om echt maatwerk te creëren voor leerlingen, waarbij het systeem intensief betrokken wordt,
 • de rechtspositionele voorwaarden conform de cao-po.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. E. Valckenier von Geusau, directeur  op 06-53515470.

U kunt uw sollicitatie voor 14 december 2017 sturen naar:

Acreon

t.a.v. E. Valckenier von Geusau

Industriestraat 3

4462 EZ Goes

Of via mailadres :e.valckenier@respont.nl