Vacatures

Voor alle vacatures geldt: sollicitaties met cv richten aan het mailadres genoemd bij 'contactgegevens' op de website van de betreffende school. Sollicitaties dienen z.s.m. binnen te zijn.


 


OdyZee is een REC-4 school voor so en vso en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het so werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het vso werken we toe naar staatsexamens op vmbo en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten.

 

Wij zoeken per 1 september 2017 een

gedragswetenschapper

32-40 uur per week

De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet. Geschikte interne kandidaten genieten de voorkeur boven externe kandidaten.

 

Wat vragen wij:

  • academische opleiding gedragswetenschappen (orthopedagogiek of psychologie);
  • basisaantekening diagnostiek;
  • ervaring in het werken in een multidisciplinair team;
  • ervaring in het begeleiden van leerlingen;
  • ervaring in het adviseren van ouders, het onderwijsteam en het management.

 

Wat bieden wij:

  • plezierige werkomgeving;
  • enthousiaste en gemotiveerde collega’s;
  • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Heb je belangstelling?

Met vragen kun je terecht bij de directeur van OdyZee, Tonia de Groene, tel. 0113-267900  of degroene@odyzee.nl

 

Je reactie met cv kan gemaild worden naar degroene@odyzee.nl en dient uiterlijk binnen te zijn op 21 augustus 2017.

 


 

De Vliethoeve te Kortgene zoekt per het nieuwe schooljaar een


gedragswetenschapper, 0.4 fte.

Voor meer informatie kun je bellen naar Jan Labée, 06-27141247.

Je reactie met cv kan gemaild worden naar Jan Labee,  JLabee@respont.nl.