Nieuwsbrief augustus 2019

NIEUWSBRIEF 30 augustus 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Onze eerste echte nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020! Deze ontvangt u voortaan iedere laatste week van de maand op het eind van de week in uw mailbox.

Bent u als mogelijk nieuwe ouder of verzorger al een beetje wegwijs over alles rond onze school?

Deze nieuwsbrief is vooral gevuld met diverse regels en afspraken, die we hier op school hanteren. We zijn ervan overtuigd dat duidelijke afspraken het naar schoolgaan alleen maar plezieriger zal maken.

Namens het hele schoolteam wensen we de kinderen en u allemaal een goed en plezierig schooljaar toe. Samenwerking tussen school en ouders/verzorgers geeft uw kind optimale kansen op succes! Schroomt u nooit om vragen te stellen als u iets niet weet of als er iets in uw ogen niet goed verloopt. Pak de telefoon of kom even langs. Samen werken aan de ontwikkeling van uw kind, daar gaat het om.

 

Mobieltjes…

Steeds meer kinderen nemen een mobiele telefoon mee naar school. We begrijpen goed dat dit soms handig kan zijn. Helaas zijn we het afgelopen jaar ook geconfronteerd met de mindere leuke gevolgen van mobiele telefoons. Er werden ongewenst foto’s en filmpjes gemaakt op het plein. Daarom hebben we de volgende afspraken met de kinderen gemaakt:

-          Je mag een mobiele telefoon meenemen naar school, maar als je op het plein komt, zit hij in je tas.

-          Als je even naar huis moet bellen om aan te geven dat je veilig aangekomen bent, mag je naar binnen en bel je even in je eigen klas. Daarna leg je de telefoon in het kastje, wat op slot kan en ga je naar buiten.

-          Alle andere kinderen met een mobiel leveren deze bij binnenkomst in bij de leerkracht. Deze mobieltjes worden in een kastje gelegd wat op slot kan.

-          Om 14.05 uur worden de mobieltjes weer uitgedeeld en stoppen de kinderen deze in hun tas.

-          Pas als de kinderen van het plein zijn, mogen ze hun mobiel er weer bij pakken.

Op het plein zijn er dus nooit mobieltjes zichtbaar. Als een leerling voor/onder schooltijd toch met zijn/haar mobieltje ‘speelt’ op het plein, wordt deze direct ingenomen en kan hij deze pas om 14.05 uur weer ophalen bij meester Theo. Bij herhaling hiervan, worden ook ouders op de hoogte gebracht.

We hopen met deze afspraken ervoor te zorgen dat er geen ‘gedoe’ meer ontstaat, doordat kinderen elkaar niet meer kunnen fotograferen e.d.

 

Foto’s op de website…

Dit schooljaar is het ook weer mogelijk om foto's te bekijken op de website: https://www.detweern.nl

De foto's kunt u bekijken door op de website naar 'foto's' te gaan en op het fotoalbum van de groep te klikken.

Als u het bijbehorende wachtwoord invult (dat u van de groepsleerkracht heeft ontvangen), dan kunt u de foto's bekijken.

Alvast veel kijkplezier!

 

Controle mailadressen…

Wij zijn gewend om de nieuwsbrief per mail te verspreiden. Om er zeker van te zijn dat alle ouder(s)/verzorger(s) deze nieuwsbrief ontvangen, krijgt u het eerste exemplaar ook op papier. U ontvangt deze brief ook nog een keer via de mail.

Mocht u de digitale nieuwsbrief niet ontvangen hebben, wilt u dan volgende week even contact opnemen met de administratie. Dan controleren we nogmaals uw e-mailadres.

  

Bereikbaarheid school…
Iedere dag is er één persoon aanwezig op onze administratie. Daardoor kan het zijn dat de telefoon niet altijd direct opgenomen wordt. We willen u vragen om het dan even later nog eens te proberen.
De administratie is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. We willen u vragen om de ziek/afmelding van uw kind, indien mogelijk, tussen 8.00 en 8.30 uur door te geven.

 

Stepjes en skates…

De afgelopen jaren hebben we u al regelmatig bericht over het gebruik van stepjes en skates op school. Iedere keer blijkt de verplichte bescherming een punt van discussie. Daarom hebben we het volgende besloten:

“Op het moment dat leerlingen hun stepje en/of skates mee naar school nemen is dat de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Dat geldt dus ook voor de bescherming.”

We hopen uiteraard dat u ook thuis de kinderen motiveert bescherming te dragen, maar wij zullen de kinderen niet verbieden zonder bescherming te steppen en/of te skaten.

Voor schooltijd mag er niet gestept worden op het plein. Het is dan te druk. De leerlingen kunnen hun stepje dan parkeren bij de ingang. Ook skaten is dan niet toegestaan.

Onder schooltijd worden de stepjes gestald in een hokje naast de fietsenstalling. Dit hokje kan niet op slot. Het is dus belangrijk om af te wegen of de step mee naar school komt.

 

Verkeerssituatie voor de school…

In het belang van de veiligheid van de kinderen, willen we u met klem vragen u aan onderstaande afspraken te houden. Dank daarvoor!

- De straat vlak voor onze school is een taxistraat. Dat houdt in dat er alleen taxi's mogen rijden tussen 8.00u en 8.45u in de ochtend en ’s middags tussen 13. 45 - 14.30 op alle dagen.

- Er geldt ook een eenrichtingsverkeer voor taxi's: Zij komen voorlangs de school, allemaal via dezelfde weg.

-De paaltjes die toegang tot de taxistraat geven, zijn alleen open op de genoemde tijden

- Gewone auto's en motoren mogen daar niet rijden, dus wij vragen u uitdrukkelijk om u aan deze afspraak te houden.

Het handigste is dat u via de Zuidvlietsstraat of via de JP Coenstraat aan komt rijden en dan in de Jan van Riebeekstraat parkeert en uw zoon/dochter lopend naar school brengt.

  

Alle doppen verzamelen…!

Op school verzamelen wij plastic doppen, lege batterijen en lege printercartridges. Deze kunt u kwijt in de daarvoor bestemde bakken of inleveren bij Meester Wim.

 

Gevraagd “Luizenpluismoeders/vaders”.

Hallo allemaal, wij zijn in het nieuwe schooljaar op zoek naar minimaal 3 nieuwe luizenpluismoeders/vaders. Info en/of aanmelding via de administratie.

 

Na schooltijd niet op de schommel en het grote klimrek.

Wij willen u vragen of u uw kinderen na schooltijd om 14.05 uur niet op het klimrek en de schommel wilt laten spelen. Dit vragen wij u in verband met de wachtende kinderen voor de busjes. Het is voor hen verwarrend en soms zelfs frustrerend wanneer dit wel gebeurt. Het is namelijk de regel dat de wachtende kinderen bij de leerkrachten blijven wachten op de buschauffeur. Zij zouden ook het liefst even willen spelen maar dit komt het overzicht en de veiligheid van de kinderen niet ten goede. Wij hopen op uw medewerking.

 

De Kleine Jantje Beton Loterij 2019

De Tweern komt in actie voor spelen! Onze leerlingen verkopen van 11 t/m 25 september lootjes van De Kleine Jantje Beton Loterij. 50% van de opbrengst is voor spelen en bewegen op het schoolplein. We sparen onder andere voor extra schommels en een schaduwdoek. Op woensdag 11 september krijgen alle leerlingen vanaf groep O4 een lotenboekje met aanvullende informatie mee naar huis. Op verzoek kunnen natuurlijk ook de kinderen van groep Os t/m groep O3 en M1 lootjes verkopen. Dit dan graag aangeven bij de leerkracht.

Familie, vrienden en kennissen, helpen jullie mee? Ieder verkocht lot helpt!

 

ZWEMONDERWIJS OP DE TWEERN

 

Zwemmen waarom:

Als SBO-school vinden wij het belangrijk dat kinderen in het waterrijke Zeeland zwemonderwijs krijgen, zodat ze zich bij te water raken zelfstandig kunnen redden. We vinden het dan ook fantastisch dat de gemeente Goes het schoolzwemmen op De Tweern wil blijven financieren.

Vanaf O3 t/m B6 krijgen alle kinderen 1 x per week op vrijdag: 1 half uur zwemonderwijs in het Omnium.

 

Diploma:

Het is belangrijk om te weten dat het schoolzwemmen alleen vaak onvoldoende is om een diploma te halen. We adviseren ouder(s)/verzorger(s) dan ook om naast het schoolzwemmen ook privé met hun kind naar zwemles te gaan.

 

Afspraken:

-       In verband met de wet op de privacy, worden er GEEN foto’s gemaakt tijdens zwemles of diplomazwemmen. Tijdens diplomazwemmen vragen we een leerkracht foto’s te nemen, hij/zij zal deze foto’s doorsturen naar de ouder(s)/verzorger(s), deze foto’s komen NIET op de website.

-       Kinderen van groep 3 t/m groep 6 gaan mee naar de zwemles totdat ze hun A- én B-diploma hebben gehaald.

-       De zwemles komt in de plaats van 1 reguliere gymles.

-       De kinderen worden per bus naar het zwembad vervoerd.

-       De kinderen (vanaf groep 5 + 6) die een A- en B-diploma hebben behaald, gaan niet meer mee zwemmen en krijgen onder de zwemtijd een reguliere gymles op school. Daar waar het organisatorisch beter uitkomt, blijft de hele groep 5 en/of 6 zwemmen.

-       Kinderen die aan het eind van de groep 6  nog geen diploma hebben behaald, krijgen de mogelijkheid om in groep 7 nog een half jaar mee te gaan zwemmen tot het A-diploma is behaald. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • het zwembadpersoneel heeft aan de zwem-coördinator (meester Léon) aangegeven dat het bijna voor 100% zeker is dat het kind voor de Kerstvakantie zijn/haar A-diploma kan behalen
  • het kind moet zelf heel erg gemotiveerd zijn
  • de ouder(s)/verzorger(s) van het kind moeten akkoord geven voor het volgen van zwemles, want hun kind mist door het volgen van zwemles onderwijstijd (in groep 7)

-       School zorgt in samenwerking met het zwembad voor minimaal 1 kijkles. Tijdens de kijkles zijn ouder(s)/verzorger(s) welkom om een zwemles bij te wonen.

-       Coördinator zwemmen (én busvervoer) is meester Léon

-       Opzet en inhoud van de zwemlessen zijn de verantwoordelijkheid van het Omnium in Goes, waar de zwemlessen plaatsvinden.

 

IKC, Ons gebouw en het bestaan van De Tweern

Meteen in het schooljaar 2020-2021 willen we aandacht besteden aan het feit dat ons gebouw 15 jaar geleden is ver-ge-bouwd zoals het er nu uitziet. In 2005 is het pand gereed gekomen na een forse verbouwing/vernieuwing en uitbreiding.

En in het schooljaar 1999-2000  is de naam De Tweern ontstaan en dat is 20 jaar geleden.

In vorige nieuwsbrieven hebben we het regelmatig over het te vormen Integraal Kind Centrum Plus gehad. Een centrum met meerdere scholen en instanties. Het zou mooi zijn dat het IKC PLUS in het nieuwe schooljaar echt kan starten en dat het centrum een nieuwe naam kan krijgen. We vragen alle leerlingen, alle ouders/verzorgers en alle werknemers in het gebouw mee te denken hoe dat centrum kan gaan heten. Hebt u al een goed idee, wacht dan even met het uit te spreken tot dat er een prijsvraag aan gekoppeld wordt. Wie weet kiezen we uw naam en dan staat daar een leuke prijs tegenover. Zodra het zover is hoort u dat.


Agenda september & oktober 2019

4-6 september

kamp B7a en B7b

6 september

Start schoolzwemmen

9-10 september

kamp O45 en O5

10-12 september

kamp B6 en B67

13 september

lesvrij: leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

2 oktober

start Kinderboekenweek

14 oktober t/m 18 oktober

Herfstvakantie