Nieuwsbrief juli 2019

NIEUWSBRIEF 5 juli 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar zit er weer op. Gisteren om 14 uur reden de taxi’s voor de laatste keer voor

of kwam u uw kind ophalen en begon de vakantie.

Dit is ook tevens de laatste nieuwsbrief van het schooljaar.

 

Terugkijken op een schooljaar roept altijd allerlei herinneringen op en die zijn voor iedereen weer anders.

We horen bij de eerste regio van Nederland die met vakantie gaat.

Kinderen zijn moe en toe aan even niets hoeven en iets anders. Dat geldt ook voor ons als team. Herkent u dat ook als ouder/verzorger??

Of ziet u op tegen zo’n lange tijd dat uw kind niet dagelijks naar school gaat?

Hopelijk kunt u als ouder/verzorger ook terugkijken op een zo goed mogelijk schooljaar voor

uw zoon of dochter. Voor sommigen was dit het eerste jaar op De Tweern. Veel

veranderingen, zoals vervoer en lange schooldagen en voor velen soms ver van huis.

Toch hopen we dat er een hoop goede dingen voor in de plaats zijn gekomen en dat uw zoon of dochter een passende ontwikkeling doormaakt of doorgemaakt heeft op onze school.

Want daar is de plaatsing van uw kind op De Tweern uiteraard voor bedoeld. Alle teamleden

hebben daar erg hun best voor gedaan en de goede samenwerking met u als ouders en

verzorgers werkt altijd in het voordeel van de leerlingen.

We zwaaiden deze week al onze schoolverlaters uit.

Het zijn er zo’n 24, die na de vakantie het Voortgezet Onderwijs binnen stromen of naar een andere SO school gaan. We wensen alle schoolverlaters langs deze weg alvast heel veel succes toe op hun nieuwe school.

En dan is er de zomervakantie. Welverdiend dat is zeker. Kinderen hebben het nodig om

voor langere tijd zich op andere dingen te kunnen richten. Of u nu wel of niet op vakantie

gaat doet daar niets aan af. Een dagje uit, bij familie logeren of wat meer aandacht van de

ouder of verzorger of familie, doet al heel veel. Kinderen een vakantiegevoel geven, kan ook

als u niet weg gaat!!

We bedanken u voor alle inzet en het vertrouwen en wensen u allemaal een heel prettige, hopelijk zonnige vakantietijd toe. Ook onze actieve ouderraad en medezeggenschapsraad danken we voor alle steun en hulp!!

We verwachten de leerlingen weer op

maandag 19 augustus 2019 op school terug.

 

Namens het schoolteam,

Theo Quaak, directeur


Wijzigingen volgend schooljaar…

Door de groei van het aantal leerlingen en de uitbreiding in het aantal groepen kunnen wij voor komend schooljaar weer een aantal nieuwe collega’s verwelkomen. Hieronder volgen de namen met de betreffende groep waarin zij gaan werken:

Juf Nina Hamelink O1a

Juf Aicha Harinck O2/Ostructuur

Juf Renske Kloosterman O3

Juf Sharon Kievit O4/5, O1B

Juf Christianne Arias O5

Juf Annette Duinhouwer BBS3

Juf Kirsten Roubos Gym

Juf Femke Klap onderwijsassistent

Juf Ilana Al Saadi onderwijsassistent

Aankondiging pensioen:

Meester Theo heeft aangegeven zijn werk neer te leggen na vele jaren directeurschap van o.a. De Tweern. Per 1 september 2020 zal hij met pensioen gaan. De vroege aankondiging is nodig omdat zijn functie veel omvat en de procedure van opvolging daarom al vroeg in het nieuwe schooljaar zal worden opgestart. Verdere informatie volgt later natuurlijk.

 

Musical van de leerlingen van de BBS

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van de BBS hun eindmusical opgevoerd. Dit was een daverend succes. Na afloop van de musical was er nog gelegenheid voor alle aanwezigen om koffie en thee te drinken op het schoolplein. Dit werd een gezellige afsluiting waar er nog even een gelegenheid was om het jaar af te sluiten met ouders/verzorgers en leerkrachten.

Op woensdag hebben de leerlingen van de BBS van een heerlijke lunch genoten waarna om 12.30u het grote moment daar was: de leerlingen “sprongen letterlijk de school uit”. Het was een moment waar de kinderen naar uit hadden gezien. Zij werden door de andere kinderen aangemoedigd en toegejuicht. Het was geweldig om te zien dat er zoveel ouders en andere belangstellenden, kinderen en collega’s het moment meebeleefden.

 

IKC+:

Het Integraal Kindcentrum PLUS, wat we willen worden, komt steeds dichterbij. Samen met Kibeo, Juvent en De Deltaschool vormen we straks één instelling, het IKC+ De Bevelanden. Het Plusje staat voor de extra ondersteuning die we aan onze leerlingen bieden. Voor het zover is moeten de bestuurders daar nog wel hun akkoord voor geven, maar we verwachten dat dit niet lang meer zal duren.

 

BELANGRIJKE DATA

schooljaar 2019-2020

 

De eerste schooldag is op maandag 19 augustus 2019.

 

Herfstvakantie  

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2019

Studiedag

Vrijdag 6 december 2019

Kerstvakantie  

Maandag 23 december 2019  t/m vrijdag 3 januari 2019

Voorjaarsvakantie 

Donderdag 20 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren  

maandag 1 en dinsdag 2 juni 2020

Zomervakantie 

Donderdag 9 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Lesvrije dagen

13 september 2019, 8 november 2019

 

Het schooljaar 2020-2021 start op maandag 24 augustus 2020

 

INFORMATIEMIDDAG

BBS

Woensdag 21 augustus

12:45-14:00

Start in de aula

B7a + B7b

donderdag 22 augustus

12:45-14:00

B6 + B67

maandag 26 augustus

12:45-14:00

M1 + M2+ M3

dinsdag 27 augustus

13:15-14:00

O3 t/m O5

woensdag 28 augustus

12:45-14:00

OS, O1a t/m O2

donderdag 29 augustus

12:45-14:00

 

KAMPROOSTER VOOR DE KINDEREN

B7a + B7b

woensdag 4 september t/m vrijdag 6 september

O45 + O5

Maandag 9 september t/m dinsdag 10 september

B6 + B67

Dinsdag 10 september t/m donderdag 12 september