Nieuwsbrief mei 2017

NIEUWSBRIEF 24 mei 2017

 
Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei 2017.

 

Schooltijden volgend schooljaar…

Voor de meivakantie heeft u een mail gekregen waarin we aan u onze plannen hebben voorgelegd over het verlengen van de schooldag met 5 minuten. Van verschillende ouders/verzorgers hebben we hier een reactie op gekregen. De meeste ouders/verzorgers reageerden positief. Daarnaast hebben we ook een aantal reacties binnen gekregen van ouders die het er niet mee eens waren en/of andere ideeën mee wilden geven. Hier zullen we serieus mee omgaan.

In overleg met de MR hebben we besloten dit wel met ingang van volgend schooljaar in te voeren. Concreet betekent dat dus dat de schooldag volgend schooljaar loopt van 8.30u tot 14.05u. Het is nog niet duidelijk waar we de drie extra ‘vrije’ lesdagen gaan inplannen. Hier wordt u binnenkort verder over geïnformeerd.

 

Opbrengst sponsorloop en kinderkledingbeurs…

De sponsorloop die werd gehouden op 21 april jl. voor Stichting Opkikker en Stichting KWF heeft het geweldige bedrag opgeleverd van 2500 euro. De kinderen van De Tweern hebben een superprestatie geleverd door allereerst dit enorme bedrag bij elkaar te sponsoren en daarna de sponsorloop zelf te lopen. De ronde liep om de school heen en iedereen heeft zich tot het uiterste ingespannen. De opbrengst wordt als volgt verdeeld over beide doelen: Stichting Opkikker 1500 euro en Stichting KWF 1000 euro. Op 6 juni wordt het bedrag van St Opkikker symbolisch overhandigd aan Glen. Meester Ronald kan in september de sportieve prestatie gaan leveren met de beklimming van de Mont Ventoux. Nogmaals super bedankt voor jullie inzet voor deze twee goede doelen!

 

Verkeersexamen…

Op dinsdag 9 mei hebben alle schoolverlaters mee gedaan aan het praktisch verkeersexamen, georganiseerd door de gemeente Goes. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan. Het is nu nog even wachten op de uitslag. Via deze nieuwsbrief willen we alle hulpouders nogmaals hartelijk bedanken.

 

Bijlage bij deze nieuwsbrief…

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging van de gemeente Goes. Volgende week woensdag 31 mei organiseert de gemeente een avond over jeugdbeleid. Dit is uw kans om mee te praten over dit jeugdbeleid. Voor meer informatie raadpleegt u de bijlage.


Nieuwe groep…

Het afgelopen jaar zijn we door het loket van Samenwerkingsverband O3 gevraagd na te denken over een voorziening voor leerlingen die soms net niet op hun plaats zitten in het SBO, maar waarvan de onderwijsbehoeften ook niet direct om een SO-school vragen.

Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan en dit heeft erin geresulteerd dat we volgend jaar een SBO-Plus groep gaan starten. Momenteel zijn we volop bezig deze groep verder vorm te geven. In ieder geval zullen er maximaal 12 leerlingen in deze groep komen en krijgen zij les van een leerkracht, die dagelijks ondersteund zal worden door een onderwijsassistent(e). De leeftijd van de leerlingen kan variëren van ong. 6 jaar t/m 12 jaar. De komende periode zullen we u hier verder van op de hoogte houden.

 

Nieuws uit O4…

In groep O4 hebben de kinderen vorige week ‘nieuwe dieren’ verzonnen. Meester Joeri had een plaatje hiervan op de facebookpagina van Freek Vonk gezet. En……..

Ze kregen nog een reactie ook!

 

Juffennieuws…

Juf Annemarie is deze week met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een fijne tijd toe.

Met juf Karin gaat het steeds weer een beetje beter. Ze hoopt volgende week weer wat meer op school te zijn. Daarnaast zijn we ook blij dat we kunnen melden dat juf Kyra na haar wereldreis weer terug is in Nederland. De komende weken zal zij juf Karin ondersteunen. Ook zal ze af en toe in andere groepen invallen.

Juf Narriman mag voorlopig nog geen werkzaamheden oppakken. We wensen haar vanaf deze plaats veel beterschap toe en hopen dat ze zich snel weer wat beter voelt. Diederick Baars neemt haar werkzaamheden tot de zomervakantie waar.

Met juf Henrika gaat het wel wat beter, maar voorlopig zal ze nog niet de dinsdag in O5a gaan invullen. Meester Leon zal dit tot het einde van het jaar blijven doen.

Juf Margreet werkt ondertussen drie dagen per week in O2. Na het lesgeven gaat ze dan meestal direct naar huis. Ze hoopt de komende tijd dit langzaam uit te breiden. Juf Susan zal tot de zomer de donderdag en vrijdag in O2 les blijven geven.

Al met al gaat het langzaam weer wat beter met de bezetting in alle groepen. We hopen dat volgend schooljaar het allemaal wat soepeler verloopt.


Agenda mei en juni 2017…

do. 25 mei en vrij. 26 mei Hemelvaart, alle leerlingen vrij
maandag 5 juni          Pinksteren, alle leerlingen
ma. 19 juni t/m woe. 21 juni Schoolkamp B8/BBS, BBS1 & BBS2
do. 22 juni & vrij. 23 juni studiedagen, alle leerlingen vrij