Samenwerkingsscholen

De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen. Dat wil zeggen dat de scholen algemeen toegankelijk zijn. Openbaar en bijzonder onderwijs (Christelijk en Rooms-Katholiek onderwijs) werken op basis van gelijkwaardigheid samen vanuit de basisgedachte dat iedereen gelijk is, ondanks verschillen in achtergrond, cultuur, etniciteit of levensbeschouwelijke overtuiging.