Qwestor

Sinds februari 2016 zijn Dienst Ambulante Begeleiding de Korre en Qwestor samen gegaan als Qwestor, vanzelfsprekend erbij horen! Met het samenvoegen van de expertise en het aanbod van de beide organisaties vertrouwen wij erop u een compleet aanbod te kunnen doen.


Wij zijn QWESTOR (samenvoeging van QUESTION en NESTOR), hét anker in Zeeland als het gaat om een passend aanbod door training, ondersteuning en hulpmiddelen. Dit komt tot uitdrukking in onze missie: “Wij dragen direct en indirect bij aan het leren en ontwikkelen met perspectief voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Zeeland”.

“Vanzelfsprekend erbij horen”.

Voor de professionals van Qwestor is het vanzelfsprekend dat wij alles in het werk zetten om te zorgen dat iedereen erbij hoort. Qwestor speelt een belangrijke rol in de realisatie van passend onderwijs, participatie en integratie.

Wij zijn overtuigd van de kracht van Qwestor als expertisecentrum.

Door onze jarenlange ervaring en opgebouwde specialisme in alle vormen van onderwijs, zijn wij in staat hulpvragen op het gebied van gedrag, cognitie, sociaal emotioneel en fysiek te onderkennen en te vertalen naar de werkvloer en hier passende adviezen en ondersteuning te bieden.


Scholing en training zijn onlosmakelijk verbonden met Qwestor. Wij houden onze eigen expertise voortdurend op peil. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van expertisegroepen, intervisie en ons uitgebreid intern en extern professionaliseringsaanbod.


Onderdeel zijn van Stichting de Korre en Stichting Respont geeft ons de mogelijkheid om te putten uit de expertise van onze scholen voor speciaal onderwijs en door deze intensieve samenwerking verbreden wij ons netwerk en onze expertise.


Door het specialisme van ons werk hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd. Het samenwerken met diverse partners maakt ons een betrouwbare en kundige partner voor de diverse professionals in het werkveld.

De dienstverlening van Qwestor (ondersteuning en scholing) is steeds meer afgestemd op de vraag vanuit het werkveld en voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Wij streven naar partnership: “niet alleen voor, maar ook van het werkveld!"


Contactgegevens:

Qwestor

Nassaulaan 8

4461 SX  GOES

tel. 0113-230525

info@qwestor.nl

www.qwestor.nl