Vacatures

Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met bijna 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan ruim 1500 leerlingen op 14 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen waar onderwijs op maat wordt gegeven aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont met de expertisedienst Qwestor extra ondersteuning aan leerlingen in de reguliere scholen voor po, vo en mbo en verzorgt Respont scholing aan hun leraren. Respont kent sinds 2011 een bestuursmodel met een (eenhoofdig) college van bestuur en een raad van toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn.


Omdat de GMR een bindende voordracht mag doen voor een lid in de raad van toezicht van Respont en hier met ingang van 1 april 2018 een vacature zal ontstaan, zijn wij op zoek naar een

Lid raad van toezicht

met als aandachtsgebied ‘opvoeding en onderwijs’

en bij voorkeur kennis van/ervaring met onderwijs (sbo, (v)so, pro) of een maatschappelijk betrokken organisatie


Profiel:

Gezocht wordt naar een kandidaat met een ruime ervaring in een functie met (eind)verantwoordelijkheid in complexe maatschappelijke organisaties/ondernemingen, met een politiek-bestuurlijke achtergrond en met kennis op het gebied van onderwijs, zo mogelijk aangevuld met kennis van de drie specifieke onderwijssoorten die Respont biedt.


De kandidaat heeft affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting; is in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te realiseren; heeft het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te beoordelen, en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.


De kandidaat heeft een sociaal/maatschappelijke en/of economische binding met het werkgebied van Respont.

De kandidaat is integer; heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen, en heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden.


Gezien de samenstelling van de huidige raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Zoals beschreven staat in de Code goed bestuur po en in onze statuten kunnen personen die reeds lid zijn van een raad van toezicht in Zeeland in het po, vo of mbo of personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de stichting Respont geen lid worden van onze raad van toezicht.


Tijdsbeslag en vergoeding
Er zijn jaarlijks zes vergaderingen en twee studiebijeenkomsten gepland. Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats en zijn er jaarlijks schoolbezoeken en gesprekken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en directeuren. De vergaderingen vinden meestal plaats op het bestuurskantoor van Respont te Vlissingen. Er is een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI vastgesteld. Reiskosten worden eveneens vergoed. 


Meer informatie:

Hieronder vindt u een aantal links naar relevante beleidsdocumenten. Meer informatie over Respont is te vinden op de website www.respont.nl. De voorzitter van de GMR Pro, Jochum de Kort, kan u desgewenst aanvullende informatie verschaffen (tel. 06-42270946).


Reglement raad van toezicht

Code goed bestuur

Koersplan 2016-2020

Profielschets raad van toezicht

Toezichtkader raad van toezichtUw reactie:
Uw brief met C.V. kan tot en met 3 maart 2018 per e-mail verzonden worden aan: gmr@respont.nl o.v.v. ‘vacature lid raad van toezicht’. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 14 maart te Vlissingen.VSO De Argo


De Argo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Terneuzen. De Argo biedt onderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar met gedragsproblemen. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven in kleine klassen. Leerlingen krijgen ontwikkelingskansen zodat zij zich in de toekomst op een goede manier kunnen redden op school, op het werk en in hun maatschappelijke carrière. Het einddoel is het behalen van een regulier diploma voorgezet onderwijs (vmbo-t, havo of vwo) of deelcertificaten op vmbo-b en vmbo-k. Incidenteel gaan leerlingen na De Argo aan het werk.


Met ingang van 1 maart 2018, minimaal tot 1 augustus 2018, zijn wij op zoek naar een:


leerkracht LB

minimaal 24 uur per week 


Daarnaast zoeken wij invallers voor diverse vervangingen wegens ziekte en zwangerschap in de functies:


leerkracht LB  &  lerarenondersteuner


Wij bieden

- een goede sfeer in een actief en klein team

- een goede begeleiding en coaching

- een school volop in ontwikkeling

- arbeidsvoorwaarden conform cao PO


Wij verwachten

leerkracht:

· PABO diploma bij voorkeur aangevuld met een aanvullende opleiding, zoals master SEN 

· wanneer je studerend bent voor de PABO nodigen we je ook uit te reageren

· affiniteit met onze doelgroep

· teamgerichte, flexibele instelling


lerarenondersteuner:

· afgeronde mbo 4 opleiding 

· aantoonbare didactische en pedagogische kennis en vaardigheden

· affiniteit met onze doelgroep

· teamgerichte, flexibele instelling


Arbeidsvoorwaarden

· conform CAO PO

· salaris leerkracht schaal LB en voor lerarenondersteuner schaal 7


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Meer info?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan Heijstek (directeur), telefonisch te bereiken op nummer 06-51842701.


Solliciteren? 

Sollicitaties (brief en CV) uiterlijk 16 februari mailen naar directieargo@gmail.com . 


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Respont werkt samen met Juzt en Juvent op De Vliethoeve in Kortgene. Juzt heeft twee gesloten behandelgroepen en is er een intensieve samenwerking met de open behandelgroep van Juvent en het speciaal onderwijs van Respont. Er wordt zorg geboden op de leefgebieden wonen, werk/opleiding en vrije tijd. 
 
Voor De Vliethoeve is Juzt is op zoek naar

Jeugdzorgwerkers


Wie is Juzt?
Juzt is een jeugdzorgorganisatie in West-Brabant en Zeeland en maakt werk van een veilig, stabiel leef- en werkklimaat voor zowel jongeren als medewerkers. In tijden van transitie gaan wij voor een stabiele personele bezetting. Wij staan voor verbinden, vertrouwen, veiligheid  en vakmanschap. Juzt heeft een breed aanbod in jeugdhulpverlening voor kinderen en gezinnen met complexe opvoedingsvraagstukken. Van ambulant tot residentieel, van kind/ jongere tot vrouwenopvang en minderjarige vluchtelingen. Dit geeft medewerkers ruimte tot ontwikkeling en mobiliteit, je zit niet snel vast op een plek. Juzt levert hoog professionele jeugdzorg en biedt jou een breed scala aan opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. 
 
Wat ga je doen?
Samen met je team geef je uitvoering aan de residentiële behandeling van jongeren in de leeftijd van 1418 jaar. Je werkt nauw samen met de behandelcoördinator, de gezinshulpverlener en met het gezin/systeem van de jongere. Tevens werk je samen met stagiaires, gastvrouwen en hulpverleners en medewerkers van Juvent en Respont op het terrein. De functie kent onregelmatige diensten en slaapdiensten. Als jeugdzorgwerker C heb je daarnaast een coachende, motiverende en stimulerende rol richting je collega’s. Hierbij kun je denken aan taken gericht op het inwerken van nieuwe collega’s, ondersteunen en uitvoeren bij complexe interventies, methodische ontwikkeling op zowel teamniveau als werkvormniveau, coördineren van de begeleiding binnen een team en bijdragen aan professioneel handelen en ontwikkeling. Deze taken voer je uit in samenspraak met je leidinggevende waar je verantwoording aan aflegt.
 
Wat verwachten we van je?
Dat je een krachtige teamplayer bent met een kalm brein. En bovenal bevlogen in het werken met jongeren met complexe problematiek. Je hebt een zelfstandige inbreng in de behandeling van jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Je bent stressbestendig, integer, communicatief vaardig, creatief, fysiek fit en flexibel in werktijden. We zoeken mensen met een nieuwsgierige, constructieve, oplossingsgerichte houding. Je kunt reflecteren op je eigen werk en de impact daarvan zien op het gedrag van jongeren. Je kunt systeemgericht en dialoog gestuurd denken en handelen. Je stelt op een effectieve wijze prioriteiten en handelt om benodigde resultaten te behalen. Een aanvullende opleiding gericht op/ervaring met psychiatrische problematiek heeft onze voorkeur. Rijbewijs B is vereist in verband met de ligging van de locatie. 
Specifieke eisen voor Jeugdzorgwerker C:
- 3-5 jaar werkervaring met deze doelgroep is een harde pré;
- een afgeronde relevante HBO opleiding (SPH/pedagogiek/SW);
- een SKJ registratie (is een vereiste).
  
Specifieke eisen voor Jeugdzorgwerker D:
- bij voorkeur 3 jaar werkervaring met deze doelgroep;
- een afgeronde pedagogische beroepsopleiding (minimaal MBO-4 niveau).
 
Wat biedt Juzt?
Naast de op de CAO-Jeugdzorg gebaseerde salariëring schaal 7 voor JZWD (max € 3097,21 per maand bij een 36-urige werkweek) en schaal 8 voor JZWC (max € 3309,81 bruto per maand bij een 36-urige werkweek) kent Juzt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en benefits. Juzt kent een aantrekkelijk scholing aanbod en ondersteuning bij (her-) registratie. 

Hoe te solliciteren en informeren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of over de locatie neem dan contact op met Mariska Luiten, projectcoördinator Vliethoeve of Priscilla Loos, Jeugdzorgwerker C Vliethoeve, bereikbaar op telefoonnummer 0113-224747. 
 
Stuur per mail je schriftelijke sollicitatiebrief en cv, gericht aan JUZT,  t.a.v. afdeling HRM, onder vermelding van vacaturenummer 2018-06 voor JZWC of JZWD, naar sollicitatie@juzt.nl.