Vacatures

Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met ongeveer 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan 1550 leerlingen op 13 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen waar onderwijs op maat wordt gegeven aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt.

Ook in de toekomst wil Respont van betekenis zijn voor kinderen en jongeren met specifieke en steeds complexere ondersteuningsvragen. Het ontwikkelen, borgen, delen en verspreiden van expertise wordt van groot belang geacht. Het is belangrijk dat Respont zich ontwikkelt tot een flexibele organisatie die anticipeert op de ontwikkelingen in de omgeving en op de veranderende context, en die snel en accuraat kan inspelen op nieuwe vragen. De bevlogenheid, de inspiratie, de professionaliteit en de expertise van de medewerkers is daarin doorslaggevend. Respont wil dan ook een werkgever zijn die de voorwaarden schept zodat de medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Respont kent een bestuursmodel met een (eenhoofdig) college van bestuur en een raad van toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn. De integraal verantwoordelijke directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau worden aangestuurd door de bestuurder. De directeuren werken zowel op regio- als op sectorniveau met elkaar samen. De organisatie wordt centraal ondersteund door het bestuursbureau. De personeels- en salarisadministratie is uitbesteed aan een administratiekantoor. Op de beleidsterreinen HRM, kwaliteit & onderwijs en financiën, beheer en huisvesting ondersteunen staf- en beleidsmedewerkers de bestuurder en de directeuren bij het doorontwikkelen van Respont als ambitieuze, eigentijdse en professionele organisatie.  De kleine groep van (parttime) medewerkers van het bestuursbureau werken als zelforganiserend team. Dit betekent o.a. dat er nauw wordt samengewerkt, de functies veel verantwoordelijkheden en uitdagingen kennen, en dat ook uitvoerend werk veelal zelf gedaan wordt. Respont heeft te maken met drie onderwijswetten (WPO, WVO en WEC) en twee cao’s: de CAO PO en de CAO VO.


In verband met het vertrek van onze huidige beleidsmedewerker HRM is Respont op zoek naar een kundige, innovatieve en enthousiaste collega in de functie van: 

 

BELEIDSMEDEWERKER HRM (0,8 - 1,0 fte) 


De beleidsmedewerker HRM maakt onderdeel uit van het bestuursbureau dat bestaat uit een team enthousiaste staf- en beleidsmedewerkers op het gebied van de drie eerder genoemde beleidsterreinen en secretariaat. Het bestuursbureau is gehuisvest in Vlissingen.

 

Functieomschrijving

De beleidsmedewerker HRM is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van HRM-beleid, adviseert het college van bestuur op het gebied van het personeelsmanagement, voert het personeelsbeleid uit en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele aangelegenheden. De beleidsmedewerker HRM rapporteert aan de voorzitter van het college van bestuur.

 

Taken en verantwoordelijkheden:         

 • Je vertaalt de strategie van de stichting naar het te voeren HRM-beleid van de organisatie.
 • Je ontwikkelt beleid(svoorstellen) op HRM-gebied en hierbij draag je zorg voor de integrale samenhang tussen HRM-beleid en de andere beleidsterreinen.
 • Je zorgt voor de vertaling van het beleid naar passende en eigentijdse personeelsinstrumenten.
 • Je toetst en evalueert of het vastgestelde HRM-beleid is gerealiseerd en adviseert over het eventueel bijstellen van het beleid.
 • Je volgt en analyseert maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het vakgebied en op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn en vertaalt dit naar de gevolgen voor het HRM-beleid.
 • Je adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving waaronder de CAO’s PO en VO en je formuleert consequenties naar aanleiding van nieuwe CAO’s PO en VO en wet- en regelgeving aangaande personeel in het onderwijs.
 • Je ontwikkelt (meerjaren)bestuursformatieplannen, jaarplannen en managementrapportages op HRM- gebied.
 • Je adviseert de directeuren en je bent sparring-partner van het college van bestuur.
 • Je begeleidt werving- en selectieprocedures op het managementniveau van de stichting.
 • Je geeft adviezen op het gebied van HRM-procedures en ziet toe op de naleving ervan.
 • Je adviseert en begeleidt directeuren bij het implementeren en uitvoeren van HRM-beleid:
 • Je adviseert en begeleidt directeuren bij complexe personele vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld disfunctioneren en verzuim.
 • Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers, directeuren en externe partners op het gebied van HRM.

 

Functie-eisen

Opleiding:     

 • hbo+/wo-werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding in de richting van Personeel en Arbeid of Human Resource Management, aangevuld met vakgerichte trainingen en/of cursussen.        

 

Kennis en ervaring:                             

 • Ruime werkervaring als P&O’er of HRM’er.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van HRM.
 • Ervaring met het vertalen van in- en externe ontwikkelingen naar het schrijven van beleidsadviezen.
 • Ervaring met het werken in een klantgerichte functie.
 • Ervaring met het adviseren op verschillende niveaus binnen de organisatie.
 • Ervaring met het adviseren ten aanzien van (preventief) verzuim(beleid).
 • Ervaring met HRM in het onderwijs is een pre, kandidaten van buiten het onderwijs worden echter ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

 

Gedragscriteria en vaardigheden:           

 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt de vaardigheid om niet alleen beleid te ontwikkelen en helder op papier te zetten, maar kunt beleid ook omzetten in concrete plannen en sturing geven aan de uitvoering hiervan.
 • Je kunt effectief communiceren op zowel bestuurlijk als operationeel niveau en bent daarbij vaardig in het opbouwen en onderhouden van de relatie.
 • Je kunt goed samenwerken en communiceren met mensen van uiteenlopende achtergrond en niveau. Hierbij herken je jezelf in de typering ‘warme zakelijkheid’ (ons huidige personeelsbeleid heeft als motto: “no nonsens met een hart”).
 • Je wordt gedreven om kennis te vergaren, informatie te doorgronden en te vertalen naar beleid voor de organisatie.
 • Je werkt resultaatgericht, nauwgezet en kunt goed structureren, plannen en organiseren.
 • Je hebt een positieve instelling en levert graag een bijdrage aan de doorontwikkeling van een toegankelijk en deskundig bestuursbureau en aan Respont als professionele, lerende, ambitieuze en innovatieve organisatie.

 

Aanbod

 • Een zelfstandige en afwisselende functie, veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.
 • Salaris max. € 4.878,- bruto per maand (schaal 11), op basis van een fulltime dienstverband, conform CAO VO.
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO.
 • Het betreft een functie voor 0,8 – 1,0 fte.
 • Het betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en ongewijzigde omstandigheden.


Aanvullende informatie

Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 6 januari 2020 om 12.00 uur via e-mail o.v.v. ‘Vacature beleidsmedewerker HRM’: info@respont.nl. De eerste ronde van de selectiegesprekken staat gepland op dinsdag 14 en/of woensdag 15 januari 2020. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Hut, voorzitter college van bestuur van Respont, via telefoon 0118-745011 of via t.hut@respont.nl.  


Op www.respont.nl vind je meer informatie over de organisatie en hier kun je de functiebeschrijving downloaden. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.


Let op, in verband met de kerstvakantie is het bestuursbureau van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 telefonisch niet bereikbaar.
VSO de Argo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Terneuzen. De Argo biedt onderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar met gedragsproblemen. Het einddoel is het behalen van een regulier diploma voorgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo). Incidenteel gaan leerlingen na de Argo aan het werk.

We werken intensief samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden een onderwijsomgeving waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van het beste van twee werelden.

We zijn per 1 januari 2020 op zoek naar een

 

Adjunct-directeur


Werkzaamheden

 • Coördineert de invulling en uitvoering van de vastgestelde (onderwijskundige) beleidskaders
 • Levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van het          (onderwijskundig) beleid van de school
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid
 • Geeft leiding aan het team
 • Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding

 

Wij bieden

 • een uitdagende functie in een actief en betrokken team
 • een goede begeleiding en coaching binnen een school die volop in ontwikkeling is

 

Wij vragen

 • een PABO diploma (aangevuld met een aanvullende opleiding, zoals opleiding speciaal onderwijs of master EN)
 • goede contactuele vaardigheden
 • het durven nemen van beslissingen
 • een teamgerichte, flexibele instelling
 • bereid zijn om verdere scholing op  managementgebied te volgen
 • ervaring met de doelgroep is een pré
 • brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen
 • kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het onderwijs
 • inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits
 • inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende onderwijsgebied
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en financiële zaken
 • inzicht in taak, beleid en werkwijze van de school
 • vaardigheid in het vertalen van schoolplannen/ beleidsplannen naar jaarplannen

 

Arbeidsvoorwaarden

salaris conform schaal AC cao PO

 

En:

Leerkracht(en)

 

1,6 Fte ter vervanging van zwangerschapsverlof, deels met uitzicht op een vaste benoeming.

 

Wij bieden

 • een uitdagende functie in een actief en betrokken team
 • een goede begeleiding en coaching binnen een school die volop in ontwikkeling is
 • schaal L11 CAO PO
 • een unieke kans om passend onderwijs te realiseren

 

Wij vragen:

 • een bij de functie behorende bevoegdheid
 • goede contactuele vaardigheden
 • affiniteit met onze doelgroep
 • een teamgerichte, flexibele, proactieve instelling

 

 

Meer info?

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Koen Capello of Jan Heijstek telefonisch te bereiken op nummer 0115-724990.

 

Solliciteren?

Sollicitaties (brief en CV) uiterlijk 17 november mailen naar: mtargo@respont.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.OdyZee te Goes,

 

is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat  leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.

In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO B/K, TL en HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

 

Wij hebben een vacature per 6 januari 2020 en zijn op zoek naar:

 

 • Leerkracht beeldende vorming   WTF 0,5.

De  vakdocent moet in bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid. Antoonbare affiniteit met creatieve vakken is een voorwaarde.

 

Wat vragen wij:

-                     een afgeronde opleiding beeldende vorming is een pré  

-                     een betrokken leerkracht/collega

-                     een flexibele instelling

-                     iemand die wil meedenken/praten en meedoen

-                     affiniteit met psycho-sociale problematiek

 

Wat bieden wij:

-                     goede sfeer in een actief team

-                     goede begeleiding en coaching

-                     professionele cultuur

-                     een school volop in ontwikkeling.

 

Interesse gewekt?

mail naar:   


Tonia de Groene

t.groene@respont.nl

telefoon: 0113 267900


www.odyzee.nl       

 

 

De Tweern, SBO te Goes


is een school voor speciaal basisonderwijs met daaraan verbonden het Observatiecentrum jonge kind met 3 groepen en per 1-8-19 vier speciale groepen voor leerlingen met externaliserend gedrag.

De school is hard op weg om een Integraal Kind Centrum + te worden en heeft een duidelijke regiofunctie op De Bevelanden.


We vragen per 1-1-2020 (of zo spoedig mogelijk daarna) voor onze school bij voorkeur een parttime (wtf 0,6)

groepsleerkracht voor een van de SBO bovenbouwgroepen.  

We denken aan:

 • Bevoegd om bij ons les te mogen geven.
 • Betrokken en stevige persoonlijkheid met veel affiniteit voor onze veranderende doelgroep leerlingen, ouders en collega’s.
 • Een persoon die kan relativeren en flexibel kan zijn.
 • Een harde werker die heel goed kan samenwerken en kan omgaan met de onderwijsassistent die bepaalde tijden per week ondersteuning biedt.
 • Iemand die goed kan organiseren.


Wij bieden:

 • Een voor het eerste jaar tijdelijke aanstelling, met mogelijk uitzicht op vast contract.
 • De Tweern heeft een groot team, maar je maakt deel uit van een kleiner sub-team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
 • inspirerende en uitdagende doelgroep.
 • plezierige werkomgeving in een mooi gebouw.                    
 • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden (waar nodig en mogelijk).

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 • conform de cao primair onderwijs.

 

Heb je belangstelling?

Kijk op www.detweern.nl  voor meer informatie over onze school. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de adj directeur Mevr. Marit Nieuwenhuyse  Tel nr 0113-228864  of dhr. Theo Quaak, directeur. Mobiel: 0620021076. Een sollicitatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 18 november 2019 mailen naar Theo Quaak  t.quaak@respont.nl. Ook voor vragen kan gemaild worden. Gesprekken vinden plaats zo mogelijk in week 47 of 48.

 

Meer over Respont

De Tweern is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Het Springtij is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud met speciale onderwijsbehoeften. Met een enthousiast team zorgen wij voor een goede en positieve leeromgeving voor de kinderen. We zijn met spoed op zoek naar een gedragswetenschapper. Het betreft een tijdelijke invulling i.v.m. ziekte. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, loop je niet weg voor complexe vragen en ben je eraan toe om ‘echt het verschil te kunnen maken’. Dan ben jij misschien wel onze match en zouden wij het erg fijn vinden als je solliciteert!


Gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog)

Voor 16 uur per week (0,4 fte)


Als gedragswetenschapper werk je samen met het team van onderwijs experts om ervoor te zorgen dat de kinderen het juiste onderwijsaanbod krijgen, vanuit meerdere facetten bekeken. Je bent een spil in het web. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van begeleidings-en adviestrajecten aan de professionals binnen school. Daarnaast neem je deel aan de commissie van begeleiding. Hier worden op casuïstiek niveau strategische plannen gemaakt om de hulpvragen te kunnen beantwoorden. Ook het uitvoeren en verwerken van psychodiagnostisch onderzoek op het gebied van o.a.: capaciteiten, didactische vaardigheden, persoonlijkheid, talenten, dyslexie en dyscalculie.


Duur werkzaamheden: zo snel als mogelijk en zeker tot de zomervakantie 2020


Wij bieden

• Een energieke werkomgeving

• Inspirerende en uitdagende doelgroep


Wij verwachten

• Een gemotiveerde collega

• Grote interesse in het werken met leerlingen met een diversiteit aan onderwijsbehoeften

• Academische opleiding gedragswetenschapper

• Affiniteit met de doelgroep

• Ervaring in het adviseren van professionals, ouders en externen

• Iemand met de skills om te werken in een multidisciplinair team


Arbeidsvoorwaarden

• Salaris conform cao-po, salarisschaal 11


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Heb je belangstelling?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Karin van Opdorp, directeur het Springtij, telefoonnummer: 0624320302. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 6 januari mailen aan k.opdorp@respont.nl. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op 10 januari tussen 09.00-15.00 uur.


Meer over Respont

Het Springtij is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of ortho didactische hulp in de provincie Zeeland. Voor meer info, zie respont.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Het Springtij is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud met speciale onderwijsbehoeften. Met een enthousiast team zorgen wij voor een goede en positieve leeromgeving voor de kinderen. Altijd al in het onderwijs willen werken? We zijn per 20 januari 2020 op zoek naar een onderwijsassistent. Ben jij een onderwijsassistent en heb jij wel zin in een uitdaging? ♫ ‘All we want for Christmas is you! ‘ ♫


Onderwijsassistent

Voor 20 uur per week


De onderwijsassistent assisteert de leerkracht in de groep met diverse werkzaamheden. Naast klassikale werkzaamheden zal de onderwijsassistent ook, op aansturen van de leerkracht, met individuele kinderen en kleine groepjes werken.


Bij voorkeur zoeken wij een collega met een afgeronde opleiding onderwijsassistent en/of ervaring als onderwijsassistent.


Duur werkzaamheden: 20 januari 2020 tot de zomervakantie 2020


Wij bieden

• Een energieke werkomgeving

• Een Inspirerende en uitdagende doelgroep

• Coaching en begeleiding van een leerkracht


Wij verwachten

• Een gemotiveerde collega

• Grote interesse in het werken met jonge leerlingen met een diversiteit aan onderwijsbehoeften

• Minimaal MBO 4 denkniveau

• Affiniteit met de doelgroep

• Gedreven organisatietalent

• Sterk in het uitvoeren van opdrachten

• Meedenken en zoeken naar oplossingen


Arbeidsvoorwaarden

• Salaris conform cao-po, salarisschaal 4


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Heb je belangstelling?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Karin van Opdorp, directeur het Springtij, telefoonnummer: 0624320302. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 8 januari mailen aan k.opdorp@respont.nl. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op 15 januari tussen 11.00-15.00 uur.


Meer over Respont

Het Springtij is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of ortho didactische hulp in de provincie Zeeland. Voor meer info: respont.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.