Vacatures


OdyZee (Goes / Middelburg)

Odyzee is een school voor so en vso en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het so werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het vso werken we toe naar staatsexamens op vmbo-b, -t en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

 

Leerkracht L11 (1,0 fte) voor vso

De leerkracht geeft een aantal vakken in het vso op vmbo- niveau en is breed inzetbaar. Deze vacature is ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling hopen te wekken en wij in dit stadium van de voorbereiding op komend schooljaar mogelijkheden zien om de invulling van de vacature nog nader vorm te kunnen geven.

 

Leerkracht L11 (1,0 fte) voor REstart

Deze leerkracht werkt in een groep waar leerlingen komen die -vaak vanwege psychische problemen- al lange tijd thuis zitten en geen onderwijs hebben gehad. Er kan gestart worden met thuisonderwijs en vervolgens school in deeltijd. We werken toe naar een volledige deelname aan het onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met de zorg. De leerkracht beschikt over een pabo-diploma en ervaring op het gebied van pedagogiek of social work heeft de voorkeur.

 

Vakleerkracht (0,6 fte) voor Engels

De vakdocent is in bezit van een tweede graad bevoegdheid Engels.

Dit is een examenvak.

 

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Tonia de Groene (directeur), telefonisch te bereiken op 0113-267900 of per mail: t.groene@respont.nl.


De Springplank (Terneuzen)

De Springplank is een school voor speciaal basisonderwijs. We zijn echter volop in ontwikkeling door het opzetten van zogenoemde SBO+(SO)-groepen. In het kader van thuisnabij onderwijs en vanwege pensionering van collega’s en de ontwikkeling van deze nieuwe groepen zijn we op zoek naar:

 

Leerkrachten L11 (3,6 fte)

De indeling voor volgend schooljaar moet nog gemaakt worden. We horen dan ook graag waar jij je kwaliteiten het beste in kunt zetten. Dat kan in een SBO-groep zijn of in één van de nieuwe SBO+-groepen. Hierover gaan we graag met je in gesprek.

 

Onderwijsassistenten (1,75 fte)

Je komt te werken in de nieuwe SBO+ groepen. Samen met de leerkracht ben je verantwoordelijk voor een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. gedrag.

 

Gedragswetenschapper A (0,2 fte)

Samen met onze huidige gedragswetenschapper ondersteun je de leerkrachten en denk je oplossingsgericht mee. Evt. kan deze baan over twee dagdelen uitgespreid worden.

 

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Robert van Oosten, directeur, op 0115-613140 of 06-10935654 of via r.oosten@respont.nl. Gesprekken staan voorlopig gepland op woensdag(middag) 8 mei.


De Tweern (Goes)

De Tweern is een school voor speciaal basisonderwijs met daaraan verbonden het Observatiecentrum jonge kind en per komend schooljaar drie speciale groepen voor leerlingen met externaliserend gedrag. De school is hard op weg om een Integraal Kind Centrum + te worden en heeft een regiofunctie op De Bevelanden.

  

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar:

 

Leerkrachten L11 (3,5 fte)

Je hebt een warme, spontane en creatieve persoonlijkheid en hebt affiniteit met leerlingen met externaliserende gedragsvragen. Je kunt daarbij ook goed omgaan met de ouders/verzorgers. Je hebt een volledige onderwijsbevoegdheid, kunt goed relativeren en hebt een flexibele instelling.

 

Onderwijsassistenten (2,0 fte)

Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding tot onderwijsassistent. Je bent een harde werker, die goed kan samenwerken met de leerkracht en je hebt goede contactuele eigenschappen. Bekendheid met de vakken rekenen, lezen en taal is van belang. 


Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Marit van Nieuwenhuyse, adjunct-directeur, of Theo Quaak, directeur, op 0113-228864, 06-20021076 of via t.quaak@respont.nl.


Acreon (Goes)

Acreon is een onderwijs-zorgarrangement en biedt onderwijs en dagbehandeling aan leerplichtige jongeren. Jongeren die  vanwege problemen binnen hun verschillende leefgebieden niet meer naar school gaan of niet meer terecht kunnen in het (speciaal) onderwijs. Acreon maakt jongeren opnieuw schoolrijp en werkt toe naar uitstroom richting vervolgonderwijs. Acreon zorgt ervoor dat onderwijs mogelijk wordt.


Acreon zoekt:

 

(Vak)leerkracht L11 (1,0 fte)

Als leerkracht op Acreon breng je bij leerlingen competentie, autonomie en relatie tot ontwikkeling. Verder creëer je de randvoorwaarden voor een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je levert een bijdrage aan het nog beter neerzetten en ontwikkelen van een dekkend examenaanbod. Dit is deels door les te geven in een theorieklas en deels door les te geven in de keuken. In de keuken ga je aan de slag met het ontwikkelen van een praktijk- en examenprogramma voor de leerlingen.

 

Onderwijsassistent (0,8 fte)

De onderwijsassistent assisteert de leerkracht bij de lesgevende taak en de begeleiding van leerlingen, voert administratieve werkzaamheden uit en levert een praktische bijdrage aan het klassenmanagement.

 

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Esther Valckenier von Geusau, directeur op 0113-222326 of 06-53515470 of via e.valckenier@respont.nl.


De Vliethoeve (Kortgene)

De Vliethoeve is een vso-school die onderwijs aan jongeren verzorgt in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze jongeren zijn geplaatst op een van de groepen op het terrein van de Vliethoeve. Samen met Juzt werken we aan een realistisch schoolperspectief. De leerlingen die De Vliethoeve bezoeken zijn aangewezen op een schoolklimaat dat veel veiligheid, rust en een duidelijk omschreven structuur biedt. Hierin wordt gewerkt vanuit een individuele benadering, afgewisseld met groepsactiviteiten. Maatwerk is hierbij belangrijk.


De Vliethoeve zoekt:


  • Leerkracht L11 (0,2 fte)

  • Onderwijsassistent (1,0 fte)

  • Lerarenondersteuner (0,6 fte)

 

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Esther Valckenier von Geusau, directeur op 0113-222326 of 06-53515470 of via e.valckenier@respont.nl.