Vacatures


VSO de Argo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Terneuzen. De Argo biedt onderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar met gedragsproblemen. Het einddoel is het behalen van een regulier diploma voorgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo). Incidenteel gaan leerlingen na de Argo aan het werk.

We werken intensief samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden een onderwijsomgeving waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van het beste van twee werelden.

We zijn per 1 januari 2020 op zoek naar een

 

Adjunct-directeur


Werkzaamheden

 • Coördineert de invulling en uitvoering van de vastgestelde (onderwijskundige) beleidskaders
 • Levert een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van het          (onderwijskundig) beleid van de school
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid
 • Geeft leiding aan het team
 • Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding

 

Wij bieden

 • een uitdagende functie in een actief en betrokken team
 • een goede begeleiding en coaching binnen een school die volop in ontwikkeling is

 

Wij vragen

 • een PABO diploma (aangevuld met een aanvullende opleiding, zoals opleiding speciaal onderwijs of master EN)
 • goede contactuele vaardigheden
 • het durven nemen van beslissingen
 • een teamgerichte, flexibele instelling
 • bereid zijn om verdere scholing op  managementgebied te volgen
 • ervaring met de doelgroep is een pré
 • brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen
 • kennis van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het onderwijs
 • inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits
 • inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende onderwijsgebied
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en financiële zaken
 • inzicht in taak, beleid en werkwijze van de school
 • vaardigheid in het vertalen van schoolplannen/ beleidsplannen naar jaarplannen

 

Arbeidsvoorwaarden

salaris conform schaal AC cao PO

 

En:

Leerkracht(en)

 

1,6 Fte ter vervanging van zwangerschapsverlof, deels met uitzicht op een vaste benoeming.

 

Wij bieden

 • een uitdagende functie in een actief en betrokken team
 • een goede begeleiding en coaching binnen een school die volop in ontwikkeling is
 • schaal L11 CAO PO
 • een unieke kans om passend onderwijs te realiseren

 

Wij vragen:

 • een bij de functie behorende bevoegdheid
 • goede contactuele vaardigheden
 • affiniteit met onze doelgroep
 • een teamgerichte, flexibele, proactieve instelling

 

 

Meer info?

Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Koen Capello of Jan Heijstek telefonisch te bereiken op nummer 0115-724990.

 

Solliciteren?

Sollicitaties (brief en CV) uiterlijk 17 november mailen naar: mtargo@respont.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.OdyZee te Goes,

 

is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat  leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.

In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO B/K, TL en HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

 

Wij hebben een vacature per 6 januari 2020 en zijn op zoek naar:

 

 • Leerkracht beeldende vorming   WTF 0,5.

De  vakdocent moet in bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid. Antoonbare affiniteit met creatieve vakken is een voorwaarde.

 

Wat vragen wij:

-                     een afgeronde opleiding beeldende vorming is een pré  

-                     een betrokken leerkracht/collega

-                     een flexibele instelling

-                     iemand die wil meedenken/praten en meedoen

-                     affiniteit met psycho-sociale problematiek

 

Wat bieden wij:

-                     goede sfeer in een actief team

-                     goede begeleiding en coaching

-                     professionele cultuur

-                     een school volop in ontwikkeling.

 

Interesse gewekt?

mail naar:   


Tonia de Groene

t.groene@respont.nl

telefoon: 0113 267900


www.odyzee.nl       

 

 

De Tweern, SBO te Goes


is een school voor speciaal basisonderwijs met daaraan verbonden het Observatiecentrum jonge kind met 3 groepen en per 1-8-19 vier speciale groepen voor leerlingen met externaliserend gedrag.

De school is hard op weg om een Integraal Kind Centrum + te worden en heeft een duidelijke regiofunctie op De Bevelanden.


We vragen per 1-1-2020 (of zo spoedig mogelijk daarna) voor onze school bij voorkeur een parttime (wtf 0,6)

groepsleerkracht voor een van de SBO bovenbouwgroepen.  

We denken aan:

 • Bevoegd om bij ons les te mogen geven.
 • Betrokken en stevige persoonlijkheid met veel affiniteit voor onze veranderende doelgroep leerlingen, ouders en collega’s.
 • Een persoon die kan relativeren en flexibel kan zijn.
 • Een harde werker die heel goed kan samenwerken en kan omgaan met de onderwijsassistent die bepaalde tijden per week ondersteuning biedt.
 • Iemand die goed kan organiseren.


Wij bieden:

 • Een voor het eerste jaar tijdelijke aanstelling, met mogelijk uitzicht op vast contract.
 • De Tweern heeft een groot team, maar je maakt deel uit van een kleiner sub-team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
 • inspirerende en uitdagende doelgroep.
 • plezierige werkomgeving in een mooi gebouw.                    
 • persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden (waar nodig en mogelijk).

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 • conform de cao primair onderwijs.

 

Heb je belangstelling?

Kijk op www.detweern.nl  voor meer informatie over onze school. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de adj directeur Mevr. Marit Nieuwenhuyse  Tel nr 0113-228864  of dhr. Theo Quaak, directeur. Mobiel: 0620021076. Een sollicitatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 18 november 2019 mailen naar Theo Quaak  t.quaak@respont.nl. Ook voor vragen kan gemaild worden. Gesprekken vinden plaats zo mogelijk in week 47 of 48.

 

Meer over Respont

De Tweern is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.